Menu Đóng

Tầm nhìn – Chiến lược

Tầm nhìn

Với khẩu hiệu “Tầm nhìn chiến lược của nhà sản xuất”, Công ty cổ phần đầu tư phát triển VICENZA mong muốn phát triển bền vững để Thương hiệu VICENZA giữ vững vị trí là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành gạch ốp, lát Việt Nam và vươn xa trên thị trường quốc tế, một thương hiệu mà khách hàng luôn nghĩ tới trước tiên khi có nhu cầu về gạch ốp lát.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hội nhập, định hướng tương lai gần Công ty VICENZA sẽ trở thành tập đoàn VICENZA, vì sứ mệnh của chúng tôi là Song hành cùng thịnh vượng của khách hàng !

Với định hướng tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, môi trường gắn liền lợi ích của công ty với lợi ích của khách hàng, của tập thể người lao động và cộng đồng xã hội.

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển sản xuất của VICENZA là liên tục cải tiến công nghệ, đổi mới thiết bị để tăng năng suất, nâng cao chất lượng và mẫu mã của sản phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu để hạ giá thành và tăng tính cạnh tranh, qua đó sẽ đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Song song đó, VICENZA đẩy mạnh chiến lược quảng bá thương hiệu, duy trì và phát triển thị phần đang nắm giữ, nỗ lực phát triển các nhóm khách hàng mới, khai thác thị phần tiềm năng và mở rộng thị phần trong lĩnh vực gạch ốp lát.